Menu

mandaat

Als gevolmachtigd agent heeft Mandaat Assuradeuren de bevoegdheid om namens één of meer verzekeraars rechtstreeks op te treden. Daarmee is Mandaat een partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Mandaat is onderdeel van Alpina Group.